Page 2 - Burgermeister Hamburger Assortiment
P. 2

Ons                    Hamburger Classic
             Burger                         Vers en Diepvries


                                        De Hamburger Classic is onze eerste bur-
                                        ger en nog steeds de hardloper. Deze ham-

                          e nummer          burger wordt gemaakt van fi jn Hollands
                                        rund- en varkens vlees en goed op smaak
                Assortiment                   gebracht volgens ons oude slagersrecept.
                          VRIJ
                          VRIJ
                                        Dit is een sappige en smaakvolle burger.
                                          e nummer                 e nummer
     Ierse Angus burger           Meisterburger           VRIJ                   VRIJ
                                            Kipdijen burgen
                          VRIJ
                          VRIJ
                                          VRIJ
                                                               VRIJ
                          Allergenen en e nummer
      Vers en Diepvries         Vers en Diepvries              Diepvries
      De Ierse Angus burger, deze ham- De Meisterburger wordt gemaakt van 80%   De Kipdijen burger is gemaakt
      burger wordt gemaakt van fi jn   premium Ierse Angus dikke ribben en 20%   van 100% verse Hollandse kip-
                                          VRIJ
                                                               VRIJ
                                                               VRIJ
                                          VRIJ
                                             pendijen en met peper en zout
      vers Angus rundergehaktvlees   Hollands kalfsvlees. Deze burger wordt hoog  Allergenen en e nummer      Allergenen en e nummer
      uit Ierland en is licht op smaak  op smaak gebracht met ambachtelijk gerookt  op smaak gebracht. Eindelijk
      gebracht. Deze lekkere malse   zeezout, Dijon mosterd en grof gemalen verse  een (h)eerlijke kipburger van
      burger is mild van smaak en heeft  peper. Dit resulteert in een sappige premium  echt dijenvlees.
      een geweldige bite.        burger met wat grovere structuur.
                                     e nummer            e nummer
      De Rotterdamsche oude kaasburger              wagyu burger            VRIJ
                                     VRIJ
                                                     VRIJ
                                     VRIJ
      Diepvries                       Diepvries
      De Rotterdamsche oude kaasburger is het product van het  De Wagyu burger wordt gemaakt van speciaal geselecteerd
      beste uit 2 werelden. De beste premium Ierse Angus dikke  fi jn Wagyu vlees en 20% Hollands kalfsvlees. Deze burger
                                                     VRIJ
                                     VRIJ
                                                     VRIJ
                                     VRIJ
      ribben en daaraan toegevoegd 20% heerlijke Rotterdam- wordt hoog op smaak gebracht met onder andere ambach-
                                                     Allergenen en e nummer
                                     Allergenen en e nummer
      sche oude kaas die al minimaal 100 weken gerijpt heeft.  e nummer telijk gerookt zeezout, Dijon mosterd en grof gemalen verse  e nummer
                                                          VRIJ
                                                          VRIJ
                               VRIJ
                               VRIJ
      Met een minimale hoeveelheid aan zout en grof gemalen  peper. Dit resulteert in een sappige premium burger met wat
      zwarte peper geeft deze burger de unieke smaakbeleving. grovere structuur. Een burger met een mooie volle smaak.
       Spaanse Iberico burger             Allergenen en e nummer canadese angus burger     Allergenen en e nummer
                                                          VRIJ
                                                          VRIJ
                               VRIJ
                               VRIJ
      Diepvries                       Diepvries
      De Spaanse Iberico burger is gemaakt van hele delen  De Canadese Angus burger is gemaakt van 100% Canadees
      Iberico varkensvlees. Wij hebben er voor gekozen om  rundvlees (waarvan 60% dikke rib). Dit rundvlees is van ras-
      hiervoor de buiken en nekken te gebruiken i.p.v. fi jne  zuivere Angus runderen welke het grootste deel van hun le-
      delen. Dit vlees is afkomstig van de echte Spaanse Iberico  ven op de Canadese weides hebben gegraasd en daarna nog
      varkens, welke vrij rondlopen en leven van gras, kruiden  minimaal 120 dagen met graan gevoerd zijn. Deze runderen
      en natuurlijk eikeltjes. In combinatie met ons ambachtelijk  zijn gegarandeerd hormoon- en antibiotica vrij. De natuurlijke
      gerookte zeezout maakt dit een echt speciale burger. unieke smaak komt terug in deze burger, welke zeer licht op
                                 smaak wordt gebracht.
   1   2